Konstrukcije, inox obloge i podloge za reklame

  • Posebnu pažnju pridodajemo prilikom izrade i montaže samih obloga oko same konstrukcije rolo i sekcijskih vrata. Podloga za reklamu; obloge mogu biti od inoxa u raznim izvedbama, od brušenog do poliranog te plastificiranog lima ili aluminija, čak i od prirodnih materijala kao što su drvo. Za kvalitetnu podlogu reklame potrebna je izrada konstrukcije koja se prilagođava samom tipu reklame.
    Za Vas možemo izraditi statički projekt prema Vašoj ideji.
    Nehrđajuče ili željezne konstrukcije za staklene nadstrešnice, sa sigurnosnim staklom.
  • Izrada željeznih vanjskih ili unutarnjih stepenica, terasa kao i pomočnih objekata.
  • Postava galerija od raznih dimenzija I profila u stambenim i poslovnim prostorima.
  • Izrada 3D nacrta svih podkonstrukcija i konstrukija kao što su stepenice, galerije, razni objekti kao i drugi elementi ili metalni dijelovi.
Pomočni objekt, garaža (5x11m): želejezna podkonstrukcija, krovni i zidni “sendvič paneli” debljine 50mm
Podest, galerija za visoke garaže. Vrlo brzo i jednostavno možete napraviti dodatan iskoristivi prostor u prostorijama koje imaju potencijalnu visinu.

Učvrščenje i priprema podnožja za reklamu na pripremljenu armaturnu konstukciju na objektu Ikea Zagreb